Turbinicarpus rioverdensis

   Turbinicarpus rioverdensis G. Frank byl popsán v roce 1992 nedlouho poté, co byl objeven v těsné blízkosti rušné cesty z Rio Verde na jih. Tento pěkný turbinicarpus, stejně jako mnohé jiné, procestoval díky J. J. Haldovi rod Pediocactus. Dnes je považován za subspecii T. schmiedickeanus. Abych pravdu řekl, tato složitá konstrukce rodu Turbinicarpus mi není moc blízká. Radši mám jednoduché pojmenování druhů a jejich řazení do sekcí. Nebaví mě vyslovovat a psát dlouhá jména. Na vnitrodruhové úrovni byla popsána subspecie paolii, původně jako samostatný druh T. paolii J. J. Halda et P. Kupčák.

Turbinicarpus rioverdensis PP 204, San Jose de Tepanco, SLP

   Já sám jsem měl možnost vidět tento krásný turbinikarpus na severnější lokalitě bližší k Rio Verde. Většinou se uvádějí dvě lokality, TCG group má tři sběrovky: 17001, 17002, 17003. Pro úplnost ještě studijní čísla dalších badatelů: CG 6132, CG 6921, HO 672, HO 733, MZ 340, MZ 682. Lokalitu jsem navštívil dvakrát. Poprvé byl cílem turbinikarpus, podruhé doprovodný A. retusus ssp. scapharostroides, zde na nejjižnější známé lokalitě tohoto druhu vůbec.

Turbinicarpus rioverdensis PA 1013, jižně od Rio Verde, SLP

     Ale zpátky k T. rioverdensis. Na první cestě jsme našli pár rostlin dole v rovině, na druhé i několik rostlin ve svahu, kde rostou miniaturní retusáčky. V rovině jsem rychle našel rostlinky z minulé cesty a utíkal za ariáčky do svahu, kde jsem byl úspěšnější než posledně. Žeňovi se do svahu nechtělo, tak pročesával důkladněji rovinu, žel nenašel jiné rostliny, než jsem mu ukázal na malém plácku. Literární údaje hovoří o velké ohroženosti taxonu, autoři píší o několika málo zbývajících rostlinách. Odsál jsem něco prachu kolem rostlin, třeba z něj vyklíčí pár rostlinek, jak se to podařilo u T. graminispinus.

    Na závěr ještě fotografie z kultury. Na první je T. rioverdensis TCG 17001, San Jose de Tepanco A:

    A kulturní rostlina, podle které byl popsán Turbinicarpus paolii PAN 169,  Palos Altos-Cerritos, SLP:

   Pěstitelsky není Turbinicarpus rioverdensis příliš náročný, jeho nároky nevybočují z pěstitelské praxe většiny ostatních turbinikarpusů, v přírodě roste spíše v černozemi na plošinách, takže snese možná trochu více vody. Rostliny T. paolii mám jen dvě, bohatě kvetou celou sezónu, ale semen moc netvoří. Typový T. rioverdensis kvete zjara a někdy remontuje na podzim.

TOPlist